Závod psích spřežení

 

"Českou Kanadou"

 

Česká Kanada, to je především krásný kout jihočeské přírody, který se nachází mezi Novou Bystřicí, Slavonicemi a Kunžakem, jihovýchodně od Jindřichova Hradce. Pro někoho je tato oblast naprosto neznámá, pro někoho je to častý cíl pěších i cyklistických výletů.Pro nás se Česká Kanada stala novým domovem. A nejen pro nás, ale i pro původně dva sibiřské husky, které jsme přivezli z našeho pražského bytu. Ten jsme již dávno opustili, chalupa ve Veclově se stala naším novým domovem a ten s námi nyní sdílí patnáct těchto krásných severských psů.
S naší smečkou jsme začali trénovat v nejbližším okolí a pomalu uzrál nápad, pozvat do tohoto kraje i ostatní mushery a uspořádat zde závody. První ročník závodu se uskutečnil v únoru roku 2003 a nebylo těžké najít pro ně název "Českou Kanadou". A právě o těchto závodech bychom Vás chtěli informovat na našich stránkách.

Vítejte tedy ve světě nadšenců, pro které se soužití se smečkou severských psů stalo smyslem jejich života, který by jen těžko měnili za cokoli jiného.

 

Foto: Jiří Skořepa

 

Jak již bylo zmíněno v Úvodu, nápad uspořádat ve zdejším regionu závody psích spřežení, vznikl krátce po našem "útěku" z Prahy do lůna České Kanady.
Postupně jsme při tréninku s naší smečkou přecházeli od krátkých tratí na stále delší a tím jsme se seznamovali se stále větším kusem panenské krajiny, kde by bylo možné závod uspořádat.
Pořadatelem závodu se stal náš nový domovský klub Long Hairy Tails (On Caps) s jehož členy jsme náš nápad konzultovali jako s prvními..
Došlo k prvním jednáním, nutným k uskutečnění této akce a naštěstí jsme na nejdůležitějších postech narazili na spřízněné duše.
Jelikož většina pozemků trati patří podniku Lesy ČR, vedly naše první kroky na Lesní správu v Českém Rudolci. Lesní správce, paní Ing. Lenka Křiklánová nám vyšla vstříc a tak následovaly další cesty a jednání. S bývalým starostou města Nová Bystřice, nyní jihočeským hejtmanem, Mgr. Jiřím Zimolou, s bývalým starostou obce Staré Město pod Landštejnem panem Františkem Schorným a dalšími majiteli pozemků. Nikdo nebyl proti a naopak, výše zmínění starostové přislíbili naší akci pomoc a podporu.

První ročník závodu "Českou Kanadou" se uskutečnil s dvoutýdenním zpožděním, způsobeným nedostatkem sněhu, ve dnech 15. - 16. února 2003. Díky garanci našeho klubu, byl hned napoprvé zařazen do seriálu závodů Mistrovství republiky v kategorii MID a tím že byl posledním v pořadí, rozhodovalo se zde o konečném pořadí MR v této kategorii.
S počtem 61 soutěžících ve dvanácti kategoriích se zařadil mezi tři nejobsazenější závody v sezóně 2002 - 2003.

 

Rádi byjste se dověděli více? Navštivte webové stránky závodu přímo ZDE