Zaniklé obce

V oblasti České Kanady se nacházejí zbytky několik obcí, zaniklých po druhé světové válce. Kromě nich se poblíž Slavonic zachovaly části středověké vsi.

Pfaffenschlag
Pfaffenschlag je veřejnosti zpřístupněná zaniklá středověká ves mezi Slavonicemi, Stálkovem a Starým Městem pod Landštejnem. Na lesní mýtině byly archeologickým průzkumem odhaleny zbytky obytných stavení, jež ve dvou řadách vymezují náves se Slavonickým potokem uprostřed. Půdorysy dvorců, vyznačené zbytky zdiva, byly ponechány odkryté. Lokalita byla osídlena již v 11. století, zničena byla patrně roku 1423 za husitského vpádu. Lze k ní dojít po zelené turistické značce.

Romava
Osudy vesnice Romava jako kdyby vypadly z oka osudům dalších vesnic českého pohraničí. První zmínky o Romavě jsou z roku 1375 nebo 1487. Vesnice byla vypálena husity v roce 1420 a znovu v roce 1645 Švédy. V roce 1939 měla Romava 259 obyvatel, většinou německé národnosti. Odsun proběhl roku 1945 a měl podobný neradostný průběh jako v ostatních vesnicích v této oblasti. Začátkem 50. let byla vesnice vysídlena v souvislosti s budováním "železné opony" a následně srovnána se zemí. Dnes zde najdeme jen nepatrné zbytky obvodových zdí a novodobý pomníček připomínající osudy lidí i domů v této oblasti.

Rajchéřov
První zmínka o obci je z roku 1487. V roce 1939 zde žilo ve 49 domech 241 obyvatel. Spřádaly se zde koňské žíně a byla zde přádelna lnu. Rajchéřov však začíná znovu ožívat, naštěstí nikoliv velkými projekty. Jsou zde pastviny dobytka a oblast je využívána mimo jiné i příznivci psích spřežení.

Staré Hutě První zmínka o obci je z roku 1381. Bývala zde sklářská huť, lihovar, myslivna, tkalcovna plátna a koňských žíní. V roce 1779 si mohli obyvatelé Starých Hutí zakoupit domy a pozemky, které již delší dobu obývali a obdělávali od hraběnky Antonie z Clary–Aldringen. V této době se stala výroba skla nerentabilní a byla zastavena. Poté bylo provozováno pálení dřevěného uhlí a vaření smůly, později se tkaly až do roku 1860 lněné a žíněné látky. Po otevření železnice Vídeň – Velenice – Praha v roce 1869 se ve větším rozsahu těžilo dříví. V roce 1939 zde žilo ve 40 domech 153 obyvatel. K této obci přináležela i menší ves Hamry. Dnes tuto osadu připomíná už jen kříž a informační tabule.

Košťálkov
První zmínka o obci je z roku 1579. V roce 1939 zde žilo v 73 domech 253 obyvatel. Nedaleko od obce na potoku Pstruhovci u hranic s Rakouskem stál Hanftlův mlýn (Hanftlmühle) a sevrně od něj dvůr Gabrielka (Gabrielenhof). Dnes zde najdeme již jen pamětní kříž s informací.

 

Mezi další zaniklé vsi s podobným až stejným osudem v této oblasti patří Kuní, Dětříš, Pernárec a Košlák. Vydáte-li se podél hranic, najdete na místech, kde tyto vesnice stávaly, informační tabulku, někde možná poznáte zarostlé zbytky zdí či uvidíte kříž. Postůjte, zamyslete se...